رویدادهای اخیر

اعضای فعال مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

Samad-Banisi

پروفسور صمد بنیسی

استاد بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

بنیانگذار مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

متولد: تبریز ۱۳۳۹

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری فرآوری مواد معدنی از دانشگاه McGill کانادا ۱۹۹۴

مشاهده زیست نامه

دریافت فایل زیست نامه

مشاوران دانشگاهی

MohsenYahyaei

دکتر محسن یحیایی

عضو هیات علمی و مدیر گروه فرآیند مرکز تحقیقات فرآوری مواد JKMRC دانشگاه کویینزلند استرالیا

دستیار بنیانگذار مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری فرآوری مواد معدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۹

۵-۵۰۰ by500

دکتر علیرضا قاسمی

دکترای فرآوری مواد معدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۸

مدیر داخلی مجموعه

مدیر گروه تحقیق و توسعه نرم افزار KMPC DEM

Hasankhoei

دکتر علیرضا حسنخویی

دکترای فرآوری مواد معدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۸

مشاور مرکز تحقیقات در پروژه های صنعتی

Maleki

دکتر مصطفی مالکی مقدم

عضو هیات علمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان

مشاور مرکز تحقیقات در پروژه های صنعتی

parsapour

دکتر غلامعباس پارساپور

عضو هیات علمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان

مشاور مرکز تحقیقات در پروژه های صنعتی

پژوهشگران شاغل در واحد تحقیق و توسعه

_.ramin.__278209664_1399010930618035_7197346347956669608_n

مهندس سید رامین مرتضوی

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر مرکز تحقیقات در توسعه نرم افزار KMPC Sim و موازن

scan00201 - Copy

دکتر الهام نعمت اللهی

دکترای فرآوری مواد معدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۴۰۰

محقق مرکز تحقیقات در گروه تحقیق و توسعه نرم افزار KMPC DEM

Bibak

دکتر زهرا بی باک

دکترای فرآوری مواد معدنی از دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۴۰۰

محقق مرکز تحقیقات در گروه تحقیق و توسعه نرم افزار KMPC DEM

industry-09-512

مهندس عرفان عسکری سیاهویی

دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن

محقق مرکز تحقیقات در گروه تحقیق و توسعه نرم افزار KMPC DEM

دانشجویان دکتری

yarahmadi

مهندس محمدرضا یار احمدی

دانشجوی دکترای فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر مرکز تحقیقات در توسعه نرم افزار تجاری موازن

Ansari

مهندس محمد انصاری

دانشجوی دکترای فرآوری مواد معدنی

مسئول امور مالی و قراردادها

پژوهشگر مرکز تحقیقات در گروه تحقیق و توسعه نرم افزار KMPC DEM

پژوهشگران صنعتی در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

۲۰۲۲۰۵۰۱_۱۱۱۲۰۰

مهندس پیمان خادمی

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

Khorshidi

مهندس سعید خورشیدی

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

mahdipoor

مهندس مهدی مهدی پور گیلده

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

پژوهشگران صنعتی در مجتمع مس سرچشمه

sepehri

مهندس فرشید سپهری

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

NEW-SAR (5)

مهندس کاظم زارع

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

kakaei

مهندس حسین کاکایی

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

Shamsi

مهندس رضا شمسی

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

babaei

مهندس محمدحسین بابایی

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

دانشجویان کارشناسی ارشد شاغل در مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

Hakami

مهندس محمدرضا حکمی

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

industry-09-512

مهندس امیرحسین احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

Farzi

مهندس محمدرضا فرضی

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

Bahadori

مهندس علی بهادری نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

دانشجویان کارشناسی ارشد شاغل در مجتمع مس سرچشمه

حیدرزاده

مهندس امیررضا حیدرزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

ارغوانی

مهندس علی ارغوانی

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

حیدرپور

مهندس فاضل حیدرپور

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

حمزه ای

مهندس محمدحسین حمزه ای ریسه

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی

پژوهشگر صنعتی

کپی برداری از مطالب این سامانه در صورت درج منبع بلامانع است. مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر