رویدادهای اخیر

صاحب امتیاز و مالک نرم افزار KMPC-DEM

مدیریت تیم توسعه نرم افزار

ایده پرداز ایجاد و توسعه نرم افزار

پروفسور صمد بنیسی

اعضای گروه توسعه نرم افزار KMPC-DEM از ابتدا تاکنون

دکتر علیرضا قاسمی

عضو فعال

 از سال ۱۳۹۱ تاکنون

کد نویسی و پیاده سازی روابط والگوریتم های DEM در محیط C#
پیاده سازی الگوریتم شبیه سازی در سه بعد
پیاده سازی الگوریتم های موازی سازی

مهندس سید امید موسوی

عضو سابق

مدت حضور: سه سال، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

فهم تکمیلی روش DEM
بررسی و اثبات تعدادی روابط پایه ای DEM

بررسی مفاهیم موازی سازی روابط جهت افزایش سرعت محاسبات

مهندس درنا پیروزان

عضو سابق

مدت حضور: یک سال، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱

فهم ابتدایی روش DEM
مرور روابط اصلی و مدل سازی برخورد دو گلوله و گلوله دیوار در نرم افزار متلب

مهندس بهروز مقصودی

عضو سابق

مدت حضور: یک سال، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱

فهم ابتدایی روش DEM
مرور روابط اصلی و مدل سازی برخورد دو گلوله و گلوله دیوار در نرم افزار متلب

دکتر زهرا بیباک

عضو فعال

 از سال ۱۳۹۲ تاکنون

پیاده سازی امکان شبیه سازی هندسه های پیچیده در دو بعد
پیاده سازی امکان شبیه سازی ذرات هرمی

مهندس صادق زارع

عضو سابق

مدت حضور: یک سال، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲

ارایه روش پیاده سازی هندسه ها در دو بعد

مهندس میلاد نژاد آریا

عضو سابق

مدت حضور: یک سال، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲

معرفی الگوریتم تشخیص همسایگی برای افزایش سرعت شبیه سازی

مهندس یاسر دهقان

عضو سابق

مدت حضور: یک سال، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲

معرفی الگوریتم تشخیص همسایگی درختی برای افزایش سرعت شبیه سازی

مهندس عرفان راضی

عضو سابق

 از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸

 پیاده سازی نرم افزار در محیط C++
پیاده سازی الگوریتم موازی سازی نرم افزار با CUDA
اعمال تکنیک های پیشرفته برنامه نویسی جهت بهینه سازی کدها

مهندس مصطفی جهاندیده

عضو سابق

مدت حضور: یک سال، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

معرفی و بررسی مدل های نیروی برخورد

دکتر الهام نعمت اللهی

عضو فعال

 از سال ۱۳۹۲ تاکنون

پیاده سازی امکان شبیه سازی هندسه های پیچیده در دو بعد
پیاده سازی امکان شبیه سازی چند هندسه همزمان در سه بعد

مهندس محمد انصاری

عضو فعال

از سال ۱۳۹۶ تا کنون

معرفی و پیاده سازی روش SPH جهت شبیه سازی جریان سیال

مشاوران گروه توسعه نرم افزار KMPC-DEM

دکتر مصطفی مالکی مقدم

عضو فعال

 از سال ۱۳۹۲

استاد مشاور مهندس زهرا بیباک و الهام نعمت اللهی

دکتر محسن یحیایی

عضو فعال

 از سال ۱۳۹۰ تاکنون

مشاوره و راهنمایی گروه
استاد مشاور مهندس مصطفی جهان دیده

کپی برداری از مطالب این سامانه در صورت درج منبع بلامانع است. مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر